Verdeling van inkomsten op Soofos Plus

De opbrengsten van de Soofos Plus abonnementen worden verdeeld tussen Soofos en de instructeurs. Van het bedrag dat Soofos Plus heeft opgeleverd, wordt 50% aan de instructeurs uitgekeerd. 

Deze 50% wordt over de instructeurs verdeeld op basis van het aantal minuten dat een cursus is gevolgd. 


Rekenvoorbeeld:

In maand X hebben de Soofos Plus abonnementen €2.000,- opgeleverd en is er voor 500 minuten aan cursussen bekeken. Er wordt dus €1.000,- verdeeld over de instructeurs.

Van cursus A zijn 200 minuten bekeken door Soofos Plus cursisten, van cursus B zijn 300 minuten bekeken. 

Cursus A krijgt (200/500) * €1.000,- = €400,-

Cursus B krijgt (300/500) * €1.000,- = €600,-