Zijn er extra voorwaarden aan Soofos Plus?

De belangrijkste extra voorwaarde die gehanteerd wordt met Soofos Plus is dat jouw cursus minimaal 13 maanden beschikbaar moet blijven. Op deze manier kunnen mensen die een jaar abonnement hebben op Soofos Plus de cursus blijven volgen.