Cursus afronden lukt niet

Een cursus is afgerond wanneer deze 100% gevolgd is. Het kan zijn dat deze blijft hangen of dat deze de 100% niet bereikt. In dat geval kan het zijn dat het leersysteem een les niet heeft meegerekend of dat er een foutieve les in de cursus staat.

Loop in ieder geval alle lessen even door en zorg ervoor dat deze volledig geladen worden. Mocht dat niet helpen om het percentage op 100% te krijgen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Benoem de cursus en je naam, dan zoeken wij voor je uit hoe dat komt.